Regulamin:

Dokument ten stanowi regulamin usług oferowanych przez FireHost.pl i jego treść nie podlega jakiejkolwiek negocjacji. Wykupienie jednej z usług firmy FireHost jest jednoznaczna z bezwarunkową akceptacją całości regulaminu.

1. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FireHost, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, że w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji. FireHost jednocześnie oświadcza, że dane abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobą trzecim.

2. FireHost ma prawo usunąć konto w każdej chwili jeżeli:
- podał nie prawidłowe dane przy zamówieniu;
- jeśli jego konto narusza punkt z regulaminu;
- jeżeli abonent nie opłacił usługi do 7 dni po terminie zapłaty.


Abonent nie ma prawa do zwrotu środków za usługi. Usunięcie konta oznacza utratę wszystkich możliwych danych.

3. FireHost robi regularnie kopie bezpieczeństwa. Jednak nie ma obowiązku ich udostępniania.

4. Okres próbny trwa przez 14 dni i jeśli przez ten czas FireHost nie otrzyma opłaty za konto, zostanie ono automatycznie zablokowane. Jeśli w ciągu następnych 7 dni nie otrzymamy potwierdzenia o wpłacie, konto zostanie usunięte.

5.Zabraniamy hostowania:
- erotyki która łamie normy moralne;
- pornografi;
- elementów łamiących prawo autorskie (na przykład pliki mp3);
- stron ed2k (linki do emule);
- stron torrent;
- oraz innych rzeczy które są sprzeczne z polskim prawem.

W przypadku posiadania takich elementów na serwerach zostanie wysłana wiadomość email z prośbą o usunięcie tych elementów jeżeli klient się nie dostosuję konto zostanie skasowane bez zwrotu abonamentu.

6. Klient rejestrując konto lub/i domenę odpowiada w pełni za jej nazwę. FireHost nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a wszelkie spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału FireHost.

7. Jeśli klient zaznaczył podczas rejestracji, że chce otrzymać fakturę VAT, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie wysłana do niego drogą elektroniczną (emailem) faktura pro-forma, która należy opłacić w terminie 14 dni. Faktura VAT zostanie wystawiona dopiero, gdy na konto FireHost wpłyną pieniądze.

8. FireHost zastrzega sobie prawo do skasowania konta testowego przed upływem 7 dni, o ile konto to zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.

9. W przypadku przekroczenia, w trakcie trwania ważności aktywacji, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji oferowanych kont, FireHost rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta do czasu wniesienia opłaty za dodatkowo wygenerowany transfer.

10. Użytkownikom, mającym dostęp do shella przez SSH, zabrania się pozostawiać w tle żadnych procesów (ze szczególnym naciskiem na pozostawianie sesji irc i botów).

11. FireHost nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen itd.).

12. FireHost nie ma żadnej tolerancji dla spamu i jeśli okaże się, że klient wykorzystuje konto w tym celu zostanie ono natychmiast zablokowane bez zwrotu abonamentu.

13. Wszelkie wykorzystanie zasobów systemowych FireHost które powoduje przerwanie normalnego działania systemu (np. niewymiernie duże wykorzystanie mocy procesora) jest rozpatrywane jako nadużycie zasobów. Zależnie od tego czy było to działanie celowe czy niezamierzane od jego stopnia klient otrzyma ostrzeżenie emailem, programy powodujące obciążenie zostaną wyłączone lub konto zostanie zablokowane.

14. FireHost zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy, jeżeli konto wykorzystywane jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w szczególności, jeżeli jego użytkownik łamie netykietę, działa na szkodę FireHost lub konto używane jest do celów niezgodnych z polskim prawem.

15. FireHost ma prawo do rozwiązania współpracy w każdej chwili bez podania przyczyna z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku klient ma prawo zwrotu nie wykorzystanego abonamentu.

16. FireHost nie odpowiada za przerwy w działaniu spowodowane awariami łącz internetowych oraz awariami sprzętu. Firma nie przewiduje również żadnych odszkodowań z tego tytułu.

17. Maksymalne użycie CPU % procesora:
- dla konta Mini 3 % rdzenia;
- dla konta Small 5 % rdzenia;
- dla konta Large 8 % rdzenia;
- dla konta Extra 12 % jednego rdzenia.

18. Aby utrzymać dobry stan naszych systemów oraz zapewnić bezpieczeństwo kont użytkowników, FireHost.pl ogranicza liczbę e-maili, które może wysłać pojedynczy użytkownik. Ograniczenia obejmują liczbę wiadomości, które można wysłać w ciągu dnia. Po przekroczeniu limitu użytkownik nie może wysyłać nowych wiadomości nawet przez 24 godziny, ale może korzystać ze swojego konta i odbierać przychodzące e-maile. Domyślnie limit niezależnie od wybranego pakietu hostingowego wynosi 150 wiadomości. W uzasadnionych przypadkach limit może zostać zwiększony czasowo lub na stałe.

19. Rezygnacja korzystania z usług świadczonych przez FireHost.pl przed upływem abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty abonamentu. Wszelkie obniżki lub podwyżki cen hostingu nie dotyczą klientów, którzy zakupili usługi świadczone przez FireHost.pl przed zmianą cennika.

Dla wszystkich kont których nie mamy w ofercie czyli tzw. promocje obejmuje 3 % rdzenia. W przypadku przekroczenia limitu użytkownik zostaje powiadomiony o tym emailem, ma 24 h na zmniejszenie obciążenia. Gdy tego nie zrobi konto zostanie zablokowane.

Gwarancja Jakości Usług (SLA)

Poczta
pomoc@firehost.pl

Infolinia
790-720-560

Gadu-Gadu
46273249, 4188519

Grupa Firehost.pl
Aleksander Wypiorczyk