Home >> Zarządzanie stroną

Zarządzanie stroną

Sekcja mająca na celu aktualizację przez (za pomocą) FTP, Microsoft FrontPage, Menedżer plików DirectAdmin, i SSH.  Możesz dokonać aktualizacji przy użyciiu któregoś ze sposobów przedstawionych poniżej.

 

Struktura katalogów

 

Podstawą istnienia twojego konta są katalogi:

 

/backups

/domains

/mail

/public_html

 

/backups 

 

Folder /backups zawiera utworzone poprzez panel sterowania kopie zapasowe.  Nie bedziesz posiadał folderu /backups do momentu utworzenia kopii zapasowej w panelu administracyjnyml.

 

/domains

 

Folder /domains zawiera pliki relacjonujące hostowanie twoim kontem(i).  Każda domena na twoim koncie posiada własny folder (/domains/twojadomenan.com).  Wewnątrz tego folderu znajdują sie:

 

/logs             (skład miesęczny logów -- folder jest utworzony po miesiącu istnienia twojego konta.)

/private_html  (wszystkie pliki uzyskują dostęp poprzez SSL -- https://)

/public_html  (pliki twojej strony)

/public_ftp     (pliki twojej strony FTP)

/stats            (pliki utworzone przez Webalizer celu wyswietlenia statystyk -- nie zmieniaj/usuwaj tego folderu)

 

/mail

 

Katalog mail zawiera pliki stworzone przez system mail serwera.  Nie modyfikuj, usuwaj, lub dodawaj niczego do tego folderu.

 

/public_html

 

Folder /public_html jest jako podstawa twojego konta i aktualnie wskazuje na ścieżkę  /domains/twojadomena.com/public_html. Jeżeli masz więcej niż jedną domenę na swoim koncie, ten link wskaże pierwszą utworzoną (na twoim koncie) domenę na folder public_html..

 

Strona (index.html) domowa

 

Plikiem domyślnym jakiejkolwiek strony jest index.html.  To znaczy że jeżeli uzyskują dostęp do http://www.twojadomena.com, serwer naprawdę przekierowuję cię do http://www.twojadomena.com/index.html.  To odwołuje się do katalogu w twoim systemie, włączając subdomeny.

 

Kiedy aktualizujesz stronę główną dla każdego folderu nazwij ją index.html. Zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystywać pliki PHP, itp.  Jeżeli strona nie bazuje na  html, wtedy upewnij się że twój plik główny jest przemianowany index.rozszerzenie (index.php, index.shtml, na przykład).

 

Aktualizacja z FTP

 

Krok 1:  Klient FTP.

 

Aktualizacja poprzez serwer FTP wymaga specjalnego oprogramowania.  Większość systemów komputerowych nie posiada klienta FTP, więc możesz ściagnąć z Internetu.  Sugerujemy:

 

IBM/Windows:  LeechFTP (free), WS_FTP LE (free), FTP Explorer (free),  CuteFTP (free trial).
Macintosh: 
Fetch (free), Transmit (free trial).

 

Krok 2:  Połączenie z serwerem.

 

Wszystkie menedżery FTP potrzebują następujących informacji:

 

Użytkownik - Nazwa użytkownika panela administracyjnego.

Hasło - To jest hasło dostępu panela administracyjnego.

Adres - Adres serwera.  Użyj ftp.twojadomena.com

Port - Użyj domyślnego portu (21).

 

Niektóre programy mogą zapytać o typ hosta (wybierz "auto"), ASCII/Binary/Auto (wybierz "auto"), i inicjujący zdalny folder (możesz zostawić puste lub zmienić na /domains/twojadomena.com/public_html wchodzimy do katalogu strony głównej naszego serwisu).

 

Krok 3:  Otwórz folder public_html i nadgraj swoje pliki.

 

Jeżeli posiadasz więcej niż jedną domenę na swoim koncie powinieneś je wpisywać do folderu /domains , następnie chcąc edytować zawartość przejdź do katalogu public_html.

 

Aby wgrać, podświetlony plik/folder na twój komputer i wciągnąć go aż do przechwycenia katalogu  na serwerze zdalnym. Każdy klient FTP pracuje innaczej, więc proszę konsultować, sprawdzać w pliku pomocy kompletne instrukcje.

 

Aktualizacja z MS FrontPage

 

FrontPage 98

 

1.  Upewnij się że jesteś połączony z Internetem.  Otwórz swoją strone FrontPage.

2.  Z menu Plik, wybierz "Publikuj stronę FrontPage."

 

 

Nota:  FrontPage może być konfigurowany tylko publicznie na zmienionych stronach. Proszę włączyć tą opcje . 

 

3.  Zaznacz odpowiedni host z listy.  Jeżeli publikujesz poraz pierwszy swoją stronę, kliknij "Więcej stron..."

 

 

4.  Wpisz nazwę domeny jak na obrazku powyżej i kliknij "OK"   Bądź pewien jężeli chcesz użyć WWW w nazwie     domeny.

5.  Opuść pole "Nazwę serwera FTP".  Opuść położenie "Katalog do publikacji" w miejsce gdzie sobie życzysz.

6.  Kliknij "Następne".  Podpowiesz nazwę użytkonika i hasło.  Kliknij "OK"  Twoja strona zostanie zaktualizowana.

     

 

FrontPage 2000

 

1.  Upewnij się że jesteś połączony z Internetem.  Otwórz swoją stronę FrontPage.

2.  Z menu Plik, wybierz "Publikuj strony..."

3.  Wpisz adres strony w pole, jak na obrazku poniżej. Kliknij "Publikuj".

     Bądź pewien jężeli chcesz użyć WWW w nazwie domeny.

 

  Nota:  FrontPage może być tylko konfigurowany na stronie do tego przeznaczonej.  Proszę włączyć tą opcję ( przycisk "Opcje").

 

4.  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.  Kliknij "OK."

5.  FrontPage może zapytać się czy sobie życzysz nadpisać pliki znajdujące się na serwerze. Kliknij "Tak".

6.  Po aktualizacji plików zobaczysz następujące okno. Kliknij link aby wyświetlić twoją zaktualizowaną stronę.

 

 

FrontPage 2002

 

FrontPage 2002 publishing jest bardzo podobny do FrontPage 2000 publishing:

 

1.  Upewnij się że jesteś połączony z Internetem.  Otwórz swoją stronę FrontPage.

2.  Z menu Plik, wybierz "Publikuj stronę..."  Upewnij się że FrontPage aktualizuje tylko stronę do tego przeznaczoną.

3.  Wpisz stronę do publikacji (http://www.twojadomena.com).

     Bądź pewien jężeli chcesz użyć WWW w nazwie domeny.

4.  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 

Aktualizacja z menedźerem plików DirectAdmin 

1.  Przejdź do panelu kontrolnego i kliknij ikonę "Menedżer plików ".

2.  Wybierz foldery w których chcesz zaaktualizować pliki.

3.  Kliknij przycisk (poniżej pokazano zrzut przycisku) "Wgraj wybrane pliki do katalogu".

 

 

4.  Przeglądaj poprzez osiem (8) pól. Kliknij przycisk "Przegladarka" aby wybrać które życzysz sobie zaaktualizować.

    Kliknij  przycisk "Wgraj więcej plików " jeżeli chcesz wgrać więcej niż osiem plików naraz

 

5.  Kliknij "Wgraj pliki "

 

Aktualizacja poprzez SSH

 

Z SSH możesz połączyć sie z serwerem i pobrać pliki bezpośrednio z innych serwerów.

 

Nota:  Niektóre właściwości hosta można wyłączyć SSH dla bezpieczeństwa.

Nota:  SSH mogłby być użyty poprzez nieznane środowisko Unix.

 

1.  Połącz z serwerem poprzez klienta SSH i wpisz twoja nazwę użytkownika i hasło.

     Jeżeli nie masz klienta SSH to sugerujemy użyć klienta typu freeware Putty.

2.  Zmień folder gdzie chcesz pobierać pliki.

3.  Aby pobrać typ serwera stron: wget http://www.server.com/filename.ext

     Aby pobrać typ serwera stron: wget ftp://nazwauzytkownika:haslo@ftp.server.com/filename.ext

 

Aby nauczyć się więcej na temat właściwości wget, przejdź tu .

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

 

W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z usługodawcą lub odwiedz stronę forum DirectAdmin forum  - (forum poświęcone pomocy technicznej) http://www.directadmin.com/forum.

 


C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.