Home >> Bazy danych MySQL

Bazy danych MySQL

Ten dokument zawiera informacje na temat baz danych MySQL. Tematy na temat: tworzenia baz danych, usuwaniu baz danych, dodawanie użytkownika do  baz, zmiana hasłą bazy danych, oraz zmiana ustawień bazy danych ze skryptem.  Panel administracyjny stwarza ludziom którzy jeszcze nigdy nie mieli styczności z MySQL-em - pogłębienie tej wiedzy.

 

Tworzenie baz danych  

Z panela administracyjnego wybieramy odnośnik "Bazy danych MySQL", a następnie klikamy w link "Utwórz nową bazę danych".

 

 

Wybierz nazwę bazy danych którą zapamiętasz do czego ma służyć. Na przykład, wpisz "chat" jeżeli baza danych zostanie użyta ze skryptem czatu. Baza danych zawsze jest poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem _. Jeżeli wybierzecie nazwe "chat" to powstaniem nazwa aktualnej bazy danych nazwaużytkownika_chat.

 

Nazwa użytkownika jest także nazwą loginu dla bazy dany.  Może być taki sam jak nazwa użytkowniakbazy. W powyższym przykładzie, wybraliśmy inną nazwę loginu (gary).  A jako nazwę bazy, która to jest poprzedzona twoją nazwą użytkownika ze znakiem _ (nazwaużytkownika_gary).

 

Po zaznaczeniu nazwy i użytkownika, wprowadź hasło a następnie kliknij przyciske "Utwórz".

 

Usuwanie bazy danych

 

 

Lista wszystkich baz danych jest wyświetlona w głównym menu baz danych MySQL.  Aby usunąć baze danych, zaznacz pole obok nazwy bazy której chcesz usunąć i wtedy kliknij przycisk "Usuń zaznaczone".  W powyższym przykładzie, usuneliśmy bazę o nazwie username_data1.

 

Dodawanie użytkowników do bazy danych

 

Czasami potrzebujesz mieć dostęp do konta dla większej ilości niż jeden użytkownik - tzn. nazwę loginu i hasło zawarte w bazie danych. Aby dodać użytkowników do bazy wykonaj następujące kroki:

 

1.  Z menu głównego bazy danych, kliknij na nazwie bazy danych, którą chcesz zmodyfikować

2.  Kliknij link "Utwórz nowego użytkownika bazy danych " w górnym oknie.

3.  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło a następnie kliknij przycisk "Utwórz".

 

 

Możesz sprawdzić ilu użytkowników posiadają poszczególne bazy danych.

 

Usuwanie użytkownika z bazy danych

 

Aby wyrzucić bazę danych użytkownika, należy najwpierw kliknąć na nazwie z menu głównego MySQLu. W tym przykładzie nacisneliśmy na bazę "nazwaużytkownika_chat", która posiada dwóch użytkowników (zobacz obraz powyżej).

 

 

Baza danych nazwaużytkonika_chat posiada dwóch użytkowików: username_chat (taka sama nazwa użytkownika jak nazwa bazy) i username_gary2.  Aby usunąć użytkownika z bazy, poprostu zaznacz pole obok nazwy i kliknij przycisk "Usuń zaznaczone".

 

Zmiana hasła bazy danych

 

Aby zmienić hasło bazy danych, po pierwsze kliknij na nazwę bazy w menu głównym MySQLa. Lista użytkowników bazy danych będzie widoczna (zobacz rysunek powyżej). Aby zmienić hasło użytkownika bazy danych, kliknij na "modyfikuj" i wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij "Utwórz". Nie musisz znać starego hasła aby dokonać modyfikacji..

 

Ustawienia bazy w skrypcie

 

Większość skryptów potrzebuje czterech informacji od naszej bazy: nazwy bazy, nazwy użytkownika, hasła i nazwę hosta.

 

Nazwa pobierana jest z ControlPanelUsername_DatabaseName, gdzie ControlPanelUsername są znaki w nazwie, których używasz do dostępupanela kontrolnego. DatabaseName jest to nazwa jaką dajesz bazie danych z menu MySQLa.  Np:, jeżeli zapiszesz nazwę "gary" w panelu kontrolnym i utworzysz bazę o nazwie "count," to prawdziwa nazwa bazy brzmi gary_count -- jeżeli chcesz wejść do tej bazy to jej nazwę musisz umieścić w pliku konfiguracyjnym skryptu.

 

Nazwa bazy danych może być taka sama nazwą jak nazwa wybranego innego użytkownika bazy. Nazwę użytkownika znajduje się w ControlPanelUsername_DatabaseUserName.

 

Hasło bazy danych ustawiane jest podczas utworzenia bazy.  Hasło powinno być inne niż hasło w panelu administracyjnym. Skrypty będzie musiał znać hasło bazy danych aby modyfikować lub zarestrować się w bazie danych.

 

Nazwa hosta to dostępna lokalizacja do edycji danych. Zazwyczaj lokalizacja ta to 'localhost' ponieważ skrypty są rozlokowane  na tym samym serwerze. Jeżeli skrypt nie może zostać wyświetlony spróbuj wpisać do konfiguratora hosta, wprowadź twój adres IP.

Nota:  

 

Po utworzeniu bazy danych, panel administracyjny wyświetli okno, podając wszystkie informacje na ekranie. Szybko pobierz informacje Simply z tej strony, i wprowadzi je do konfiguratora skryptów.

Dostep do phpMyAdmin

 

phpMyAdmin jest narzędziem napisanym w PHP które daje ci możliwość administracji bazą danych MySQL. Możesz przeglądać specyfikację SQL , popracować z plikami (dodawać, edytować, usuwać), popracować z tabelami (tworzyć, wyświetlać, usuwać) utwór danych , i wiele więcej.  phpMyAdmin zawiera zaawnsowany opcji. Wiele setup'ów PHP skryptów instalacji bazy danych dla ciebie, więc zapraszamy do phpMyAdmin..

 

dostęp do phpMyAdmin możesz uzyskać ze strony http://www.twojadomena.com/phpMyAdmin. Odwiedź stronę http://www.phpmyadmin.net w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użycia phpMyAdmin.

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

 

W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z usługodawcą lub odwiedz stronę forum DirectAdmin forum  - (forum poświęcone pomocy technicznej) http://www.directadmin.com/forum.

 


C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.