Home >> Rózne wlasciwosci

Różne właściwości

Ten dokument zawiera informacje o stronach błędu 404, ochrona folderów hasłem, informacje o serwerze, zadania Crona, typy mime, apache handlers, przekierowanie, domain pointers oraz hosting dodatkowych domen.

 

Strony błędów 404     

Strony błędów pozwalają ci na kontrolę tego co odwiedzający naszą stronę internauta zobaczy, kiedy wystąpi któryś z poniższych błędów:

 

401  Wymaga autoryzacji.

403  Dostęp zabroniony.

404  Zły adres, nie ma takiej strony.

500  Wewnętrzny błąd serwera

 

Z panelu administracyjnego wybieramy link "Strony błędu", przez co ujrzymy okno jak te poniżej:

 

 

Domyślnie, tu nie ma żadnych stron błędu. To znaczy, 401.shtml, 403.shtml itd., nie działają.  Link "Zobacz (wyświetl)" obok każdej nazwy pozwala nam obejrzeć to co zobaczy internauta w momencie wystąpienia któregoś z błędów.

 

Zmian treści w stronach błędu

 

Istnieją dwa sposoby zmiany hasła.  

 

Metoda 1:

W menu strony błędów, kliknij na nazwie strony błędu, którą chcesz wyświetlić.  A pole tekstowe które się ukaże służy na wklejenie własnego kodu HTML do strony.

 

Metoda 2:

 

Utwórz własny plik w edytorze HTML i następnie zaktualizuj ten w katalogu public_html.  Plik musi mieć rozszerzenie .shtml.

 

Ochrona folderów hasłem     

Z panelu administracyjnego wybieramy link "Zabezpieczenie folderu hasłem".  Jeżeli niechcesz mieć włączonej ochrony katalogów, kliknij link "Znajdź foldery bez ochrony".  Kliknij na ten link w celu kontynuacji..

 

 

Otrzymasz listę folderów znajdujących się w public_html. Aby zabezpieczyć folder hasłem, kliknij link "Zabezpiecz", obok wybranego katalogu. Na przykład, klikamy folder "beta".

 

 

Następnie, sprawdź pole u góry tabeli. Wprowadż opis katalogu (a właściwie to opis hasła zabezpieczonego katalogu), użytkownika katalogu, i hasło. Kliknij "Zapisz".

 

Teraz, wybierz pełny adres w przeglądarce i zobacz co się stanie.

 

Modyfikacja folderu zabezpieczone hasłem

 

Z panelu administracyjnego wybieramy link ikony "Zabezpieczenie folderu hasłem".  Zobaczysz listę aktualnie zabezpieczonych katalogów. Na przykład:.

 

 

Kliknij na ścieżkę katalogu w celu wyedytowania go. Tutaj możesz nie-zabezpieczyć katalogu (poprzez niezaznaczenie pola na górze tabeli), zmienić użytkownika (wprowadzając nowego), zmienić hasło (wprowadzając nowe), lub utworzyć nowe hasło i użytkownika.

 

Informacje o serwerze     

Aby uzyskać dostęp, kliknij na ikonie "zaawansowane narzędzia" znajdujące się w menu głównym panela użytkownik, następnie kliknij ikonę "Informacje o serwerze ".  Użysz ekran z wyglądu podobny do tego poniżej.:

 

Te informacje pozwalają ci określić użycie serwera, uptime, i status wszystkich serwisów.

Zadania Cron'a      

Aby uzyskać pracę crona trzeba klknąć ikone "Zaawansowane narzędzia" z menu panelu kontrolnego, następnie kliknij ikonę "Zadania Crona".

 

Zadania Crona są zbiorem zaplanowanych komend systemowych.  Np, jeżeli chcesz uruchomić skrypt CGI w każdy poniedziałek rano, powinieneś zrobić to poprzez menu zadań Crona. Ustawienie wartości minut, godziny, dnia, miesiąca, oraz dnia tygodnia (Poniedziałek - niedziela; przyporządkowujemy im numer od 0 do 7). Jakakolwiek wartość może zostać zignorowana gdy wstawimy znak (*) w pole edycji.

 

 

W powyższym przykładzie, ustawiamy updater.cgi aby uruchamiał się codziennie o północy.  

 

Także można w specyficzny i dokładny sposób oddzielić czas używając przecinka (np. 1,2,3 jako minuty 1, 2 i 3).  

 

Także można w specyficzny sposób zaznaczyć rozpiętość, stosując kreskę (np.. 5-7 jako minuty 5 do 7).  

 

Także można w specyficzny sposób użyć odstępu używając znaków: gwiazdki, slasha, liczba. (np: */2 jako każda 2-ga minuta.)

 

Możesz tworzyć kombinacje włączając więcej rzeczy do schematu. (np.: 1,5,11-15,30-59/2 (minuty 1, 5, 11 do 15 i każda 2-ga minuta pomiędzy 30 i 59).

 

Zapamiętaj klikając "Dodaj" kiedy wpiszesz swoje dane.

 

Typy Mime     

Aby uzyskać dostęp do typów mime, kliknij ikonę "Zaawansowane narzędzia" z menu panelu kontrolnego, a następnie kliknij ikonę "Typy Mime".  

 

Typy Mime pozwalają ustawić jak przeglądarki mają otwierać pliki. Aby dodać typy mime, wprowadź nazwę i rozszerzenie bez nazwy pliku. Typy mime (i Apache handlers - opisane poniżej) powinny być używane tylko przez zaawansowanych użytkowników.

 

Wmenu głównym znajduje się przycisk do listy wszystkich aktualnie typów mime zainstalowanych w naszym systemie.

 

 

W przykładzie powyżej, przeglądarka będzie otwierać jako pliki tekstowe, pliki z *.fil.

 

Programy obsługujące Apache     

Aby uzyskać dostęp do typów mime, kliknij ikonę "Zaawansowane narzędzia" z menu panelu kontrolnego, a następnie kliknij ikonę "Programy obsługujące Apache".  

 

Programy obsługujące Apache (oprogramowanie serwerowe ) potrafią pracować z pewnymi typami plików. Np., rozszerzenia .cgi i .pl są obsługiwane przez Perla.  Możesz wykonać proces Apacha plikiem .scr z obsługą Perla używając odpowiedniego programu obsługującego.  Aby dodać program obsługujący, poprostu wpisz w programie obsługującym nazwę i rozszerzenie (bez kropki) i kliknij "Dodaj".

 

 

W powyższym przykładzie, Apache będzie kierował wszystkie pliki .ima jako typu IMAP, nawet poprzez domyślne rozszerzenie dla obrazu mapy jako .map.

 

Przekierowanie strony      

Aby uzyskać dostęp do typów mime, kliknij ikonę "Zaawansowane narzędzia" z menu panelu kontrolnego, a następnie kliknij ikonę "Przekierowanie strony ". 

 

SPrzekierowanie strony pozwala ci odesłać internaute do miejsca znajdującego się także na twojej stronie, lub do następnej strony internetowej.

 

 

W powyższym przykładzie, odwiedzający stronę http://www.site-helper.com/directadmin zostanie przekierowany na stronę http://www.directadmin.com.

 

Wprowadź (/) jako zakres "Lokalna ścieżka URL" do przesłania internautów do twojej domeny (http://www.twojadomena.com), czyli specyficznego adresu URL..

 

Wskaźniki domeny      

Aby uzyskać dostęp do typów mime, kliknij ikonę "Zaawansowane narzędzia" z menu panelu kontrolnego, a następnie kliknij ikonę "Wskaźniki domeny".  

 

Wskaźniki domeny pozwalają przesłać tobie inne domeny do twojej strony głównej. Bądź pewien, gdy chcesz zmienić protokoły tych domen na nazwy serwerów takie same jak twojej strony głównej (zostanie to wykonane poprzez rejestratora domen).

 

 

Przejdzmy także do własnej domeny hite-selper.com.  W powyższym przykłdzie, utworzymy wskaźnik, który będzie przenosił wszystkich użytkowników strony  z hite-selper.com na site-helper.com.  Bądź pewien naciskając "Dodaj" kiedy skończysz wprowadzać źródłową domenę.

 

Nota:  To może zająć ponad 72 godziny zanim domena ponownie będzie aktywna.

 

Hosting dodatkowymi domenami      

Aby uzyskać dostęp do typów mime, kliknij ikonę "Zaawansowane narzędzia" z menu panelu kontrolnego, a następnie kliknij ikonę "Hosting dodatkowymi domenami".

 

Nota:  Ta właściwość może nie być włączona na twoim koncie. Za dodatkowe domeny często trzeba wnieść opłatę.

 

Aby hostować dodatkową domenę, kliknij link "Dodaj następną domenę".

 

Po pierwsze, wprowadź nazwę domeny.  Użyj do wszystkich nazw domeny małych liter.  Nie musisz wpisywać "http://" lub "www."

 

Po drugie, zaznacz dostępną szerokość transferu dla tej domeny. Jeśli tylko chcesz 1 Gb transferu na miesiąc, wpisz 1000 w pole "Bandwidth".  Jeśli chcesz wspólnie używać dostępnego transferu domeny głównej, bez ograniczeń, kliknij pole "Tak samo jak konto główne".  Kończąc, kliknij "Utwórz".

 

Bądź pewien modyfikując ustawienia nowej domeny na tyle aby użyć takiej samej nazwy serwera jak domeny głównej (jest to wykonane poprzez rejestratora domen).  Może to potrwać do 72 godzin zanim zostanie przetworzona nowa domena.

 

Pokaż w panelu kontrolnym

 

Wskaż w panelu kontrolnym zawsze znajdujące się na tym koncie. Zobaczysz domeny dostępne do wyboru na twoim koncie.

 

 

Kliknij domenę z którą chcesz pracować.

 

Aktualizacja plików do każdej domeny

 

Aktualizacja plików do każdej domeny jest bardzo prosta. Kiedy używasz FTP lub menedżera plików z panela kontrolnego, znajdź folder domain i wybierz domenę do aktualizacji.

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

 

W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z usługodawcą lub odwiedz stronę forum DirectAdmin forum  - (forum poświęcone pomocy technicznej) http://www.directadmin.com/forum.

 


C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.