Home >> FTP

Konta FTP

Sekcja ta opisuje tworzenie kont(a) FTP, modyfikacja/usuwanie kont(a) FTP, włączenie dostępu do konta komukolwiek, oraz ustawienie wiadomości powitalnej (komunikatu) dla anonimowego logowania.

 

Tworzenie kont(a) FTP  

Aby utworzyć konto FTP , najpierw najedź na link "Menu FTP" w panelu administracyjnym.  Zobaczysz listę aktualnych kont FTP, wyświetlone zostanie okno jak przykład poniżej:

 

 

Domyślne konto FTP

 

Domyślne konto FTP oraz konto panela administracyjnego posiadają ten sam login i hasło. Nie możesz usunąć domyślnego konta FTP ale możesz mieć inne hasło dostępnu jak hasło panelu administracyjnego.

 

Ważne:  

 

Jeżeli zmienisz hasło do panela administracyjnego, to hasło dostępu do konta FTP będzie wciąż takie same jakie było wcześniej w panelu administracyjnym.  Musisz zaktualizować domyślne konto FTP w menu FTP jeżeli chcesz skojarzyć oba hasła.

 

Tworzenie nowego konta

 

Kliknij link "Utwórz konto FTP".  Następnie ujrzysz okno:

 

 

Po pierwsze, wybierz nazwę użytkownika FTP.  W powyższym przykładzie, wybieramy "gary."  Następnie, wpisujemy hasło.  Potem, wybieramy poziom dostępu do konta FTP.

Domain:  Użytkownik FTP ma dostęp do public_html, private_html, mail, domains, i katalogów kopii zapasowej.

 

FTP:        Użytkownik FTP ma dostęp tylko do katalogu public_ftp. 

 

User:       Użytkownik FTP ma dostęp tylko do katalogu public_html/username/ . Jeżeli zaznaczymy tą opcję w oknie powyżej, użytkownik FTP będzie miał dostęp tylko do katalogu public_html/gary/ lub http://www.site-helper.com/gary/.  (jeżeli znajduje się tu nazwa subdomeny gary.site-helper.com, to w tym przypadku użytkonik FTP będzie miał dostęp do tego konta. Jeżeli w tym miejscu katalog nie istanieje, to zostanie utworzony w tym momencie. Na koniec, kliknij przycisk "Utwórz".

 

Po kliknięciu na przycisk "Utwórz"

 

Po naciśnięciu "Utwórz", panel administracyjny będzie wyświetalał informacje logowania dla właśniet utworzonego konta FTP.  Może się ukazać ostrzeżenie iż twoja nazwa użytkownika FTP posiada posiada w nazwie @twojadomena.com.  Tak jest ponieważ domena używa wspólnie adres IP. Jeżeli twoja strona posiada własny specjalizowany (statyczny) adres IP, twój użytkownik FTP nie będzie miał @twojadomena.com zaraz po.

 

Jeżeli masz specjalizowany adres IP i utworzysz dodatkową domenę na tym koncie, wówczas dodana domena będzie miała login FTP uzytkownik@tadomena.com.

 

Logowanie do konta FTP

 

Krok 1:  Klient FTP.

 

Wgrywanie plików na serwer poprzez FTP wymaga specjalnego oprogramowania. Większość systemów komputerowych nie posiada klienta FTP, więc możesz ściagnąć z Internetu. Sugeruję:

 

IBM/Windows:  LeechFTP (free), WS_FTP LE (free), FTP Explorer (free),  CuteFTP (free trial).
Macintosh: 
Fetch (free), Transmit (free trial).

 

Krok 2:  Połącz się z serwerem.

 

Każdy program (klient) FTP będzie wymagał podania kilku informacji :

 

Użytkownik 

Hasło

Adres - To jest adres serwera.  Użyj ftp.twojadomena.com

Port - Użyj domyślnego portu (21).

 

Niektóre programy mogą zapytać o typ hosta (wybierz "auto"), ASCII/Binary/Auto (wybierz "auto"), i inicjujący zdalny folder (możesz zostawić puste lub zmienić na /domains/twojadomena.com/public_html wchodzimy do katalogu strony głównej naszego serwisu).

 

Krok 3:  Zmiana folderu docelowego  i wgranie twoich plików.

 

Aby wgrać, podświetlony plik/folder na twój komputer i wciągnąć go aż do przechwycenia katalogu  na serwerze zdalnym. Każdy klient FTP pracuje innaczej, więc proszę konsultować, sprawdzać w pliku pomocy kompletne instrukcje.

 

Modyfikacja/ usunięcie kont FTP

 

Modyfikacja kont

 

W menu głównym FTP znajduje się lista wszystkich kont FTP.  Kliknij link "zmiana" obok konta, które chcesz wyświetlić.  Musisz wpisać hasło dwa razy, to hasło będzie twoim starym hasłem oraz jedno nowe hasło.  Możesz także zmienić poziom dostępu (zobacz poniżej).

 

Usuwanie kont

 

Aby usunąć konto, zaznaczamy opcje możliwe  obok naszego konta, które chcemy właśnie usunąć i następnie klikamy na przycisk "Usuń zaznaczone", tak jak to pokazuje obrazek poniżej:

 

 

Nota:  Katalog FTP nie jest usuwany chyba że jest pusty.

 

Włączanie dostępu komukolwiek

 

Aby włączyć komukolwiek dostęp do konta FTP, naciśnij odnośnik "Ustawienia anonimowego FTP-a " w menu FTP.  Zostanie wyświetlony obraz jak ten poniżej:

 

 

Aby włączyć komukolwiek FTP, zaznacz pole obok "Pozwolenie dostępu komukolwiek".  Jeżeli chcesz udostępnić któremukolwiek użytkownikowi zdolność aktualizacji, kliknij "Pozwolenie aktualizacji komukolwiek".

 

Możesz zobaczyć "Błąd odczytu wiadomości powitalnej" w treści "Wiadomości powitalnej ". To zdarzyło się ponieważ nie ustawiono wiadomości powitalnej jeszcze. Proszę wpisać nową wiadomość powitalną w tym samym czasie.

 

Bądź pewien naciskając "Zapisz" w momencie zakończenia pracy.

 

Ostrzeżenie:  

 

Pozwolenie komukolwiek na aktualizację to potencjalnie zagrożenie, i wiele hostów bedzie miało wyłączone dostęp dla jakiegokolwiek użytkownika FTP w przyszłości.

 

Tworzenie kont FTP dla użytkowników subdomen

 

Do ograniczenia konta FTP dla pojedyńczej subdomeny,wykonaj kroki:

 

1.  Utwórz subdomenę jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś.

2.  Z menu panelu kontrolnego, kliknij "Menu FTP" i potem "Utwórz konto FTP".

 

3.  W "Użytkownik FTP", wprowadź (bez .twojadomena.com).

4.  Wprowadź hasło w miejscu na to przeznaczonym.

5.  Wybierz opcje "Użytkownik".

6.  Kliknij przycisk "Utwórz".

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

 

W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z usługodawcą lub odwiedz stronę forum DirectAdmin forum  - (forum poświęcone pomocy technicznej) http://www.directadmin.com/forum.

 


C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.