Home >> Menedżer plików

Menedżer plików

Ten dokument zawiera informacje na temat budowy panela DirectAdmin w menedżerze plików.  Menedżer plików pozwala na pełniejszy dostęp do systemu plików na serwerze.  Możesz zarzadzać folderami, kopiować pliki, przenosić pliki, zmieniać nazwę plików, usuwać pliki, zmieniać atrybuty pliku, tworzyć nowe foldery oraz pliki i aktualizować pliki poprzez swoją przeglądarke.  

 

Nota:  Użycie menedżer plików z zainstalowanym rozszerzeniem MS FrontPage jest nie zalecane. Użyj FrontPage zamiast niego.

 

Nawigacja   

Dostęp do menedżera plików uzyskujemy poprzez panel administarcyjny, klikając w odnośnik w menu o nazwie "Menedżer plików". Link do menedżera znajduje się w lewym-dolnym rogu ekranu.

 

 

Nawigacja poprzez fodery jest znakomita, klikając na nazwie folderu lub jego ikonie (z lewej strony nazwy folderu).  Na przykład, kliknij link "domeny" (lub ikonę folderu) co pokaże nam obraz jak to wygląda:

 

 

Możesz zawsze powrócić do poprzedniego katalogu - klikając"../ poziom wyżej " . Link "Menedżera plików " znajdujący się w dolnym lewym rogu ekranu będzie zawsze kierować do domyślnego katalogu.

 

Kopiowanie plików

 

Kopiowanie plików pomiędzy folderami w menedżerze plików odbywa się bardzo prosto. Pierwszym krokiem wskazanie katalogu docelowego.  I następnie  przechodzimy do katalogu z którego chcemy skopiować pliki. W tym przykładzie jestesmy w katalogu public_html i chcemy skopiować license.txt do katalogu public_ftp.

 

 

Po drugie, zaznacz pole obok plik(ów) które chcesz skopiować.  Potem, wybierz docelowy folder z menu znajdującym się za przyciskiem "Przenieś do".  W obrazku powyżej wybrany folder to /public_ftp . Na końcu kliknij przycisk "Kopiuj do".  

 

Menedżer plików może zapytać czy chcesz nadpisać pliki z jakimkolwiek rozszerzeniem.  Jeżeli wybierzesz nie, tylko pliki które nie istnieją zostana przekopiowane do folderu docelowego. Kiedy kopiowanie jest zakończone, możesz wejść do folderu docelowego i obejrzeć skopiowane pliki.

 

Przenoszenie plików

 

Do przeniesienia plików, użyj tej samej procedury co do kopiowania, zamiast kliknięcia w "Przenieś do" kliknij w "Kopiuj do".  Kiedy ukończysz ten ruch, możesz wejść do folderu docelowego i obejrzeć przeniesione pliki.

 

Zmienianie nazwy plików/ folderów

 

Obok każdego pliku/folderu w kolumnie "Akcja" (trzecia kolumna z nazwą pliku/folderu) znajduje się link "Zmiana nazwy". Kliknij obok pliku lub folderu któremu chcesz zmienić nazwę.

 

 

Po pierwsze, napisz nazwę nowego pliku. Jeżeli plik o takiej nazwie już istnieje, zaznacz pole jeżeli chcesz nadpisać plik na plik już istniejący o tej samej nazwie.

 

Usuwanie plików/ folderów

 

 

Ten krok to sposob usunięcia katalogu (folderu) i wygląda on identycznie jak usuwanie pliku.  Usunięcie folderu także usuwa wszystko wewnątrz tego folderu.

 

Po pierwsze, zaznacz pole obok pliku(ów) lub folderu(ów) które zamierzasz usunąć. Następnie kliknij przycisk "Usuń" znajdujący się w prawym dolnym rogu tabeli. Zostaniemy jeszcze raz zapytani "Czy jesteś pewien że chcesz usunąć te pliki?". Kliknij "OK." 

 

Zmiana atrybutów plików

 

Lista aktualnych zezwoleń jest w tabeli pod nagłówkiem kolumny "Perm." (druga kolumna od nazwy pliku/folderu).  Aby zmienić poziom zezwolenia (atrybutu):

 

1.  Zaznacz pole (ostatnia kolumna) obok pliku(ów) lub folderu(ów) które chcesz zmienić

2.  Wprowadź do pola tekstowego numer atrybutu.

3.  Kliknij przycisk "Ustawienie atrybutów ".

 

Niektóre powszechnie stosowane poziomy dostepu do pliku:

 

Pliki

 

600  Niedostępny

644  Do odczytu dla wszystkich (np. dokument HTML )

666  Plik może być czytany i zapisywany(np. plik HTML zmodyfikowany przez skrypt)

755  Plik może być do odczytu i do wykonywania przez wszystkich (np:.skrypty)

777  Zapisywalny i wykonalny przez wszystkich (nie zalecane)

 

Katalogi

 

711  Pliki w katalogu mogą być do odczytu przez każdego, lecz nie zawartość katalogu

755  Pliki i zawartość katalogu mogą być do odczytu dla każdego

777  Pozwolenie pełnego odczytu/zapisu/usuwania dostępnych folderów (nie zalecane)

 

Tworzenie nowych folderów

 

 

Utworzenie nowego folderu jest bardzo proste. Po pierwsze, znajdź katalogi (miejsce), gdzie można utworzyc nowy folder.  Np: chcesz utworzyc nowy folder http://www.twojadomena.com/news/, nawigacja folderu public_html .

Następnie, wprowadź nazwę folderu do pustego pola w oknie u dołu strony i naciśnij przycisk "Utwórz". Próba utworzenia folderu, który juz istnieje nie zmieni (zniszczy, usunie, uszkodzi) go w żaden sposób. 

 

Tworzenie nowych plików

 

 

Aby utworzyć czysty dokument

 

1.  Wskaż miejsce (folder) w jakim chcesz umieścić plik

2.  Napisz nazwę pliku w okienku "Utwórz nowy folder ".

3.  Sprawdź "Szablon HTML" z dodanymi tagami (domyślnie)

4.  Kliknij przycisk "Utwórz"..

 

Edycja plików

 

Pewne pliki możesz edytować wewnątrz menedżera plików. Aby edytować plik, kliknij link "Edytuj" w kolumnie wyświetlonej  obok pliku.

 

 

W tym przykładzie edytujemy dns.html.  Aby zapisać plik kliknij przycisk "Zapisz jako"..

 

Przycisk "Podgląd HTML" wyświetli nam dokument w nowym oknie, tak abyśmy obejrzeli jak wygląda nasza strona tuz przed zapisaniem jej.

 

Wysyłanie plików

 

1.  Wybierz foldery w których chcesz zaaktualizować pliki.

2.  Kliknij przycisk "Wgraj pliki do wybranego katalogu ".

 

 

3.  Przeglądaj poprzez osiem (8) pól. Kliknij przycisk "Przegladarka" aby wybrać które życzysz sobie zaaktualizować.

    Kliknij  przycisk "Wgraj więcej plików " jeżeli chcesz wgrać więcej niż osiem plików naraz.

 

 

5.  Kliknij "Aktualizacja plików ."

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

 

W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z usługodawcą lub odwiedz stronę forum DirectAdmin forum  - (forum poświęcone pomocy technicznej) http://www.directadmin.com/forum.

 


C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.